İklime Uyum -

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi ProjesiProjenin genel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Bültenler

Eylül 2020 Bülteni

Ağustos 2020 Bülteni

Projenin

genel hedefi

 

Özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılması.

Bu projenin

özel amacı

Türkiye’deki iklim değişikline uyum için uygun bir ortam oluşturmak.

 • Ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları oluşturarak,
 • Kentsel uyum planlama çözümleri sunarak (kentsel uyum stratejileri ve eylem planları),
 • AB ve uluslararası toplumla iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetlerinde bulunarak,
 • İklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir “uyum hibe programı” dahilinde politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek,

Projenin

hedef grupları

 • İlgili kamu kurumları
 • Yerel yönetimler ve belediyeler
 • Bölge ve il müdürlükleri
 • Bölge kalkınma ajansları
 • Üniversiteler
 • Araştırma enstitüleri
 • Sivil toplum örgütleri
 • Odalar
 • Sendikalar

Projenin hedef grupları, ilgili tüm kamu ve kamu dışı paydaşları ve vatandaşları içermektedir.