İklime Uyum -
Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
UNDP
Projenin genel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır. Proje’nin özel hedefi, politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek, (i) ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha...
Devamını Oku
Kent Tipolojisi ve Yerel Uyum Planlaması Rehberi İstişare Toplantısı
UNDP
Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”, 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılmıştır. Süresi...
Devamını Oku
Türkiye’de İklim Değişikliği Kaynaklı Krizler Artıyor
UNDP
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile UNDP ortaklığı ile hayata geçirilen Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Ankara’da düzenlenen açılış toplantısı ile başladı. Ankara, 26 Şubat 2020...
Devamını Oku