Ağustos 3, 2020 UNDP Yorum yapılmamış

Projenin genel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Proje’nin özel hedefi, politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek, (i) ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları, (ii) kentsel uyum planlama çözümleri sunulacak (kentsel uyum stratejileri ve eylem planları), (iii) AB ve uluslararası toplumla iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetleri, (iv) iklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir uyum hibe programı çerçevesinde Türkiye’de iklim değişikline uyum için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Proje 09.10.2019 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 48 ay olup 08.10.2023 tarihinde tamamlanacaktır.

Proje’nin, özel hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak olan 4 sonucu vardır. Bu sonuçlar, teknik destek bileşeninin gerçekleştirilmesine de ayrıca katkıda bulunacaktır.

  • Sonuç 1: İklim dirençli sürdürülebilir kalkınma için daha iyi karar araçlarının geliştirilmesi.
  • Sonuç 2: Kentsel alanlarda uyum ve iklim dirençli planlamanın geliştirilmesi.
  • Sonuç 3: İklim değişikliğine uyum eylemine yönelik kapasitelerin geliştirilmesi.
  • Sonuç 4: İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP) yoluyla iklim değişikliğine uyum eylemine yönelik işlevsel kapasitenin geliştirilmesi.
Written by admin